Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

מה ניסו להסתיר מאיתנו בעשור האחרון?

עשור של הסתרה

למידע נוסף
1/5 וידאו
1
הבנה מאקרו כלכלית ותרומה להצלחת ישראל
הבנה מאקרו כלכלית ותרומה להצלחת ישראל
2
מארק לוין, מאנשי התקשורת הבכירים בארה״ב
מארק לוין, מאנשי התקשורת הבכירים בארה״ב
3
נתוני האמת על העשור החולף - מה ניסו להסתיר מאיתנו בעשור האחרון
נתוני האמת על העשור החולף - מה ניסו להסתיר מאיתנו בעשור האחרון
4
השמאלנית שהתחילה לבחור לביבי
השמאלנית שהתחילה לבחור לביבי
5
למפלגה הכי גדולה אין ייצוג בתקשורת
למפלגה הכי גדולה אין ייצוג בתקשורת

דוד כץ ת.ד. 151 ד.נ. לכיש דרום 7938000